Nieuwe technologieën in te voeren

U wil vooruit gaan door nieuwe technologieën in te voeren? U denkt misschien aan vernieuwingen zoals de integratie van ‘smart labels’ in verpakkingsmateriaal of verbeterde en vernieuwende snijtechnologieën.
Vergeet hierbij niet dat deze vernieuwingen consequenties hebben voor uw werknemers:

Vernieuwde focus       

Door het invoeren van nieuwe bewerkingsmethodes zullen ook nieuwe parameters opgenomen worden in de werkopdrachten. Om die opdrachten goed te kunnen uitvoeren, zal u uw werknemers moeten opleiden, zodat hun kennis up-to-date blijft.
Ook zullen nieuwe procedures, voorschriften en kwaliteitsvoorwaarden hun intrede doen. Bij de instelling, controle en bijstelling van het productieproces moeten uw werknemers hier aandacht voor hebben. Het zal een uitdaging zijn om niet te vervallen in de vroegere, vertrouwde routines.

Taakverbreding

Omdat er dankzij nieuwe technologieën minder tijd nodig is voor instel- en bijstelwerk, zullen medewerkers naast hun vertrouwde werkpost ook moeten afwisselen met andere werkposten. Uw medewerkers zullen dus bijgeschoold moeten worden, zodat ze inzetbaar zijn aan meerdere machines.

Vakkennis en precisie            

Het doorvoeren van innovatie brengt vaak complexere processen en producten met zich mee. Dit vraagt van uw medewerkers extra vakkennis en nauwkeurigheid om foutloos te produceren. Bovendien hebben ze sterke analysevaardigheden nodig om bij problemen de oorzaak te achterhalen.

Digitale besturing

De introductie van nieuwe bewerkingsmogelijkheden vraagt om een nieuwe, digitale besturingstechniek. Dit betekent dat uw medewerkers veel meer met digitale interfaces zullen moeten werken, zoals touchscreens, PLC’s en scanners.

Kennis intern doorgeven        

Om bij te blijven met de continue technologische vernieuwingen is het belangrijk dat uw medewerkers hun kennis met elkaar delen, om zo te kunnen leren van elkaar.

Innovatie

Inzetten op vernieuwing vraagt om het ontdekken van tot dan toe verborgen mogelijkheden van de machine. Uw medewerkers zullen dus mee streven naar innovatie door te zoeken naar nieuwe resultaten met en producteigenschappen van bestaande machines. Zij zijn dus mee verantwoordelijk voor het toepassen en ontwikkelen van nieuwe technologieën.

Bereid uw productiemedewerkers zo goed mogelijk voor op een overstap naar nieuwe bewerkingen of productiewijzen:

Toon beschikbare documenten Sluit

Checklist belangrijke competenties

Download de checklist met een aantal belangrijke competenties voor operatoren, en bekijk welke competenties bij uw medewerkers nog bijgeschaafd kunnen worden.

Download de checklist
Sluit

Vragen of suggesties over dit onderwerp?

Hou me op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe artikels en informatie.
De website wordt regelmatig geupdatet met info rond de bestaande trends.

Contacteer ons

FBZ Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid
Pleinlaan 5
1050 Brussel

02 / 340 66 37
femke.cornelissen@indufed.be
http://www.fetra.be/fbz