Specialisatie

Om met de veranderende marktomstandigheden om te gaan kan u zich gaan specialiseren in producten en processen die een hoge toegevoegde waarde opleveren.

U kan dat doen door te focussen op complexe hoogtechnologische processen, zoals ingewikkelde en foutgevoelige ontwerpen en producten. Maar dan vraagt u natuurlijk wel veel van uw medewerkers. Wat komt hier voor hen allemaal bij kijken?

Complexere werkopdrachten

Door niche-georiënteerd te produceren wordt het interpreteren van orderopdrachten en het in- en bijstellen van productieproces complexer. Zo worden werkbonnen uitgebreider en zullen andere bijsturingen nodig zijn, afhankelijk van het te bekomen eindresultaat.

Nauwkeurigheid

Om de hoge toegevoegde waarde te realiseren, wordt nauwkeurigheid in het productieproces nog doorslaggevender. Operatoren moeten opdrachtfiches nauwgezet lezen en controleren en zich van order tot order focussen op andere kwaliteitsrisico’s en toleranties. Bovendien zullen meer parameters van tel zijn om de productie aan de specifieke eisen te laten voldoen. 

Innovatie

Inzetten op hoogwaardige producten vraagt om het ontdekken van tot dan toe verborgen mogelijkheden van de machine. Uw medewerkers zullen dus mee streven naar innovatie door te zoeken naar nieuwe resultaten met en producteigenschappen van bestaande machines. Zij zijn dus mee verantwoordelijk voor het toepassen en ontwikkelen van nieuwe technologieën.

Communicatie

Het leveren van een hogere toegevoegde waarde aan klanten gebeurt vaak door kruisbestuiving van ideeën vanuit verschillende disciplines. Operatoren kunnen hieraan bijdragen door wederzijds overleg met andere afdelingen.

Hoe kan u ervoor zorgen dat uw medewerkers in staat zijn die hogere toegevoegde waarde te produceren?

Toon beschikbare documenten Sluit

Checklist belangrijke competenties

Download de checklist met een aantal belangrijke competenties voor operatoren, en bekijk welke competenties bij uw medewerkers nog bijgeschaafd kunnen worden.

Download de checklist
Sluit

Vragen of suggesties over dit onderwerp?

Hou me op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe artikels en informatie.
De website wordt regelmatig geupdatet met info rond de bestaande trends.

Contacteer ons

FBZ Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid
Pleinlaan 5
1050 Brussel

02 / 340 66 37
femke.cornelissen@indufed.be
http://www.fetra.be/fbz