Efficiëntie verhogen

Het verhogen van de efficiëntie kan door het personeel, de grondstoffen en het machinepark zo breed mogelijk in te zetten. Voordelen daarvan zijn:

  • verhoging van het rendement;  
  • minder kwetsbare productie, vb. minder afhankelijk van seizoensgebonden variaties in de vraag;
  • mogelijkheid om bepaalde machines voor meerdere toepassingen te gebruiken; 
  • hoger rendement van medewerkers doordat ze op meerdere machines ingezet kunnen worden;
  • mogelijkheid om ook andere marktbehoeftes te dekken met de grondstoffen en processen. 

Een dergelijke strategie heeft een grote impact op de competentieverwachtingen die u stelt aan uw personeel:

Meerdere stappen vooruit denken

Door de hogere productiesnelheid zal het aantal stappen of orders waarover op voorhand moet nagedacht worden, toenemen. Om de productie vlotter te laten verlopen, zullen medewerkers uitgedaagd worden om verder vooruit te denken, vb. het op elkaar laten volgen van verschillende orders. 

Flexibiliteit

Door het beter benutten van het productie-apparaat zal de tijd die de operator per order besteedt, afnemen. Het manueel finetunen en bijstellen van de instellingen zal nog steeds nodig zijn, maar minder tijd in beslag nemen. Om arbeidskrachten beter te benutten, zullen medewerkers vaker afwisselen tussen verschillende werkposten. Daardoor breidt het ‘team’ waarmee moet samengewerkt worden zich uit over verschillende lijnen en zelfs over afdelingsgrenzen heen.

Vermijden van inefficiënties

Het niet optimaal benutten van het productie-apparaat, bijvoorbeeld door het laattijdig ingrijpen bij fouten, zal niet meer getolereerd worden. In elke deelstap van het proces zal een grotere betrokkenheid en concentratie aan de dag gelegd moeten worden. Nauwgezetheid en discipline worden nog meer dan vandaag een vereiste.

De medewerkers zullen nieuwe instrumenten ter beschikking krijgen die hen helpen om inefficiënties te vermijden, zoals bijvoorbeeld een ERP-systeem. Medewerkers kunnen deze nieuwe hulpmiddelen benutten om betere resultaten neer te zetten.

Slim’ werken in plaats van hard werken

De efficiëntie verhogen betekent niet noodzakelijk dat medewerkers harder zullen moeten werken, maar wel dat ze slimmer moeten werken, door: 

  • attent te zijn voor situaties en werkmethodes die efficiënter kunnen;
  • op zoek te gaan naar best practices en daarmee aan de slag gaan;
  • alert te zijn voor nieuwe mogelijke productvariaties;
  • input te geven over hoe verbeteringen gerealiseerd kunnen worden;
  • verborgen mogelijkheden van de machine actief op te sporen en te benutten.

Bereid uw productiemedewerkers zo goed mogelijk voor op deze vernieuwing:

Toon beschikbare documenten Sluit

Checklist belangrijke competenties

Download de checklist met een aantal belangrijke competenties voor operatoren, en bekijk welke competenties bij uw medewerkers nog bijgeschaafd kunnen worden.

Download de checklist
Sluit

Vragen of suggesties over dit onderwerp?

Hou me op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe artikels en informatie.
De website wordt regelmatig geupdatet met info rond de bestaande trends.

Contacteer ons

FBZ Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid
Pleinlaan 5
1050 Brussel

02 / 340 66 37
femke.cornelissen@indufed.be
http://www.fetra.be/fbz