Evolutie naar duurzaam ondernemen

Zowel vanuit de wet als vanwege klanten, werknemers, vakbonden, aandeelhouders en omwonenden neemt de verwachting toe om als bedrijf ingrepen te doen die de werkbaarheid van jobs in de sector verhogen én de impact op het milieu minimaliseren. Zo is er de opkomst van solventvrije kleefstoffen en minder energie-intensieve technologieën, bijvoorbeeld hotmelt in plaats van stoom.

U kan zich als bedrijf onderscheiden door in te gaan op die verwachting en zich te profileren als een ‘duurzaam’ bedrijf. Mogelijke strategieën om dit aan te pakken, zijn:

Hou me op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe artikels en informatie.
De website wordt regelmatig geupdatet met info rond de bestaande trends.

Contacteer ons

FBZ Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid
Pleinlaan 5
1050 Brussel

02 / 340 66 37
femke.cornelissen@indufed.be
http://www.fetra.be/fbz