Het borgen van kennis in de organisatie

In een organisatie wordt doorheen de jaren veel kennis binnengehaald en ontwikkeld. Vaak worden inzichten en ervaringen echter niet geformaliseerd. Belangrijke informatie ligt dus dikwijls te rusten in de hoofden en de handen van ervaren werknemers.

In de komende jaren zullen echter veel van die ervaren werknemers uitstromen. Het wordt dan ook een uitdaging om ervoor te zorgen dat hun kennis en ervaring wordt doorgegeven en dus in uw organisatie blijft. Hoe kan u dit nu concreet aanpakken en wat betekent dit voor uw medewerkers?

Doorgeven van kennis

Het borgen van kennis in de organisatie impliceert dat medewerkers hun kennis en expertise intern delen. Dit kan enerzijds door die kennis en expertise aan te leren aan andere medewerkers. Dit vraagt echter specifieke vaardigheden, waarmee medewerkers niet per se vertrouwd zijn. Om kennis door te geven moet men zich immers bewust zijn van zijn expertise en in staat zijn deze over te brengen.
Anderzijds kunnen werknemers 
meewerken aan initiatieven vanuit de organisatie, zoals foto- en videoreportages die hun werk registreren.

Voortdurend bijschaven van kennis

Naast het doorgeven van ervaring, is het eveneens belangrijk om de kennis in uw bedrijf op peil te houden en aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Dit kan u doen door voldoende aandacht te besteden aan het aanleren en up-to-date houden van competenties bij uw medewerkers. Zo kan u hen de kans geven deel te nemen aan formele leerprogramma’s, maar ook overlegmomenten en uitwisselingen intern kunnen erg nuttig zijn.

Hoe kan u uw medewerkers hierin ondersteunen?

Toon beschikbare documenten Sluit

Checklist belangrijke competenties

Download de checklist met een aantal belangrijke competenties voor operatoren, en bekijk welke competenties bij uw medewerkers nog bijgeschaafd kunnen worden.

Download de checklist
Sluit

Vragen of suggesties over dit onderwerp?

Hou me op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe artikels en informatie.
De website wordt regelmatig geupdatet met info rond de bestaande trends.

Contacteer ons

FBZ Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid
Pleinlaan 5
1050 Brussel

02 / 340 66 37
femke.cornelissen@indufed.be
http://www.fetra.be/fbz