Vergrijzende werknemerspopulatie

In onze sector is sprake van een groot overwicht aan oudere werknemers die dankzij hun jarenlange ervaring zoveel bedrijfsspecifieke kennis hebben opgebouwd, dat ze quasi onmisbaar zijn geworden.

Dit betekent echter ook dat die kennis de komende jaren verloren dreigt te gaan, wanneer deze oudere werknemers zullen uitstromen.

Het is dus van groot belang om hier als werkgever proactief op in te spelen en ervoor te zorgen dat die kennis in uw bedrijf blijft, door:

Hou me op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe artikels en informatie.
De website wordt regelmatig geupdatet met info rond de bestaande trends.

Contacteer ons

FBZ Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid
Pleinlaan 5
1050 Brussel

02 / 340 66 37
femke.cornelissen@indufed.be
http://www.fetra.be/fbz