op maat van de klant werken

U gaat op maat van de klant produceren. Dit brengt een aantal evoluties met zich mee, waar u uw medewerkers voor moet klaarstomen:

Nauwkeurigheid

In een vraaggerichte omgeving wordt nauwkeurigheid in het productieproces nog doorslaggevender om de belofte aan de klant te kunnen waarmaken. Het nauwgezet lezen en controleren van opdrachtfiches en het van order tot order focussen op soms andere kwaliteitsrisico’s en toleranties vraagt veel precisie.

Bovendien zullen vaak meerdere parameters van belang zijn om het product aan de specifieke eisen van de klant te laten voldoen. Dit betekent complexere werkopdrachten, meer parameters om op te volgen en dus ook meer risico’s om te controleren of om op te anticiperen.

Trial and error

De in- en bijstelling van machines zal door de grote variatie tussen orders meer tijdrovend zijn. Bovendien zullen vaker testruns gedaan worden om tegemoet te komen aan specifieke vragen van klanten. Hierbij zal de werknemer beroep moeten doen op zijn creativiteit om de verborgen mogelijkheden van de machine te benutten. In sommige gevallen zal het testen ook een proces van trial and error zijn, waarbij geduld en veerkracht op de proef gesteld worden.

Nadrukkelijk klantperspectief

In een meer vraaggerichte omgeving dienen medewerkers nadrukkelijk rekening te houden met de behoeften, voorkeuren en opmerkingen van de klant:

    • bij het geven van feedback over tests en productie;
    • door de klant beter te informeren over de inspanningen die gebeuren in het kader van kwaliteitszorg;
    • door zich in te leven in de vraag van de klant, eerdere orders en loggegevens van de klant op te zoeken en zelf overleg te plegen met de klant;
    • door de logica van klanten voorrang te geven op de bedrijfsinterne logica. Dit kan soms impliceren dat voorziene productieplannen onverwacht worden omgegooid of dat gevestigde productietechnieken toch plots aangepast moeten worden.

Geef uw medewerkers de nodige bagage om nog meer op maat van de klant te kunnen werken:

Toon beschikbare documenten Sluit

Checklist belangrijke competenties

Download de checklist met een aantal belangrijke competenties voor operatoren, en bekijk welke competenties bij uw medewerkers nog bijgeschaafd kunnen worden.

Download de checklist
Sluit

Vragen of suggesties over dit onderwerp?

Hou me op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe artikels en informatie.
De website wordt regelmatig geupdatet met info rond de bestaande trends.

Contacteer ons

FBZ Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid
Pleinlaan 5
1050 Brussel

02 / 340 66 37
femke.cornelissen@indufed.be
http://www.fetra.be/fbz