de productieprocessen standaardiseren

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit die u levert tegemoet komt aan de eisen van de klant, kan u de processen vastleggen in gedetailleerde procedures en zo de kwaliteit normeren via een nauwkeurige beschrijving van de in te stellen parameters.
Dit vraagt van uw medewerkers echter wel een aanpassing:

In- en bijsteltijd neemt af

Met het gebruik van standaarden zal de tijd die de operator per order besteedt aan het in- en bijstellen afnemen. Daardoor zal men ook sneller tot productie kunnen komen.

Minder variatie

Door te standaardiseren neemt de variatie in orders af en worden werkopdrachten eenvoudiger. Door gelijkaardige orders bovendien meer te groeperen, daalt de complexiteit en afwisseling in het werk verder. Daarmee neemt ook de kans op fouten af.

Extra referentiepunten om kwaliteit te beoordelen

Dankzij standaardisatie werken operatoren in hetzelfde tijdsbestek vaker met dezelfde grondstoffen. Dit levert hen in een kortere periode meer referentiepunten en leermogelijkheden op. Dat laat hen toe om de kwaliteit van grondstoffen en de ermee geproduceerde goederen gemakkelijker te beoordelen.

Bereid uw productiemedewerkers zo goed mogelijk voor op het werken met standaardparameters:

Toon beschikbare documenten Sluit

Checklist belangrijke competenties

Download de checklist met een aantal belangrijke competenties voor operatoren, en bekijk welke competenties bij uw medewerkers nog bijgeschaafd kunnen worden.

Download de checklist
Sluit

Vragen of suggesties over dit onderwerp?

Hou me op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe artikels en informatie.
De website wordt regelmatig geupdatet met info rond de bestaande trends.

Contacteer ons

FBZ Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid
Pleinlaan 5
1050 Brussel

02 / 340 66 37
femke.cornelissen@indufed.be
http://www.fetra.be/fbz