het productieproces optimaliseren

U wil als bedrijf inzetten op procesoptimalisatie om het productieproces zo rendabel mogelijk te maken? Voor de hand liggende aandachtspunten zijn daarbij:

  • het opdrijven van de snelheid
  • het optimaliseren van de personeelsinzet
  • het reduceren van de omsteltijd
  • het beperken van waste

Procesoptimalisatie kan enkel succesvol zijn wanneer de medewerkers die het proces aansturen, hierop voorbereid worden:

Gebruik van standaardparameters

Werknemers zullen in de toekomst niet meer louter moeten terugvallen op hun ervaring om een bepaalde order of kwaliteit te produceren. De instellingen en parameters zullen immers gewoon opgevraagd kunnen worden uit het digitale geheugen van de PLC. 

Slim’ werken in plaats van hard werken

Het rendement verhogen betekent niet noodzakelijk dat medewerkers harder zullen moeten werken, maar wel dat ze slimmer moeten werken, door: 

  • attent te zijn voor situaties en werkmethodes die efficiënter kunnen;
  • op zoek te gaan naar best practices en daarmee aan de slag gaan;
  • alert te zijn voor nieuwe mogelijke productvariaties;
  • input te geven over hoe verbeteringen gerealiseerd kunnen worden;
  • verborgen mogelijkheden van de machine actief op te sporen en te benutten.

Meer verantwoordelijkheid

Om uw proces te optimaliseren, kan het opportuun zijn de operator de verantwoordelijkheid te geven over de volledige productielijn (one piece flow). De operator zal dan zelf correcte beslissingen moeten nemen bij het produceren van een order. Dit schept extra verwachtingen op vlak van kennis, inzicht, verantwoordelijkheidszin en probleemoplossend vermogen.

Flexibiliteit

Om processen te optimaliseren zal van medewerkers meer flexibiliteit verwacht worden. Enerzijds op vlak van beschikbaarheid, door flexibelere arbeidstijdregelingen die toelaten in te spelen op de wisselende werklast. Anderzijds zullen medewerkers bereid moeten zijn vaker af te wisselen tussen verschillende werkposten.

Vermijden van inefficiënties

De omkadering van operatoren zal aangepast worden om de kans op inefficiënties te verminderen. Dit uit zich ten eerste in een verschuivende rol voor de leidinggevende. Hij zal inzetten op motivatie, concentratie en betrokkenheid van medewerkers om het rendement van de productie zo hoog mogelijk te houden. Daarnaast zijn er ook nieuwe instrumenten om inefficiënties te vermijden, zoals intelligente camera’s die drukfouten kunnen detecteren.

Aandacht voor verbetermogelijkheden

Operatoren worden mee verantwoordelijk voor de concrete invulling van procesoptimalisatie. Dit betekent dat ze aandacht hebben voor werkmethodes die efficiënter kunnen en hierover input geven. 

Wat kan u doen om ervoor te zorgen dat uw operatoren klaar zijn voor het optimaliseren van de productieprocessen?

Toon beschikbare documenten Sluit

Checklist belangrijke competenties

Download de checklist met een aantal belangrijke competenties voor operatoren, en bekijk welke competenties bij uw medewerkers nog bijgeschaafd kunnen worden.

Download de checklist
Sluit

Vragen of suggesties over dit onderwerp?

Hou me op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe artikels en informatie.
De website wordt regelmatig geupdatet met info rond de bestaande trends.

Contacteer ons

FBZ Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid
Pleinlaan 5
1050 Brussel

02 / 340 66 37
femke.cornelissen@indufed.be
http://www.fetra.be/fbz