investeren in het machinepark

U besluit uw machinepark te vernieuwen? Deze nieuwere machines bieden u vele voordelen:

 • ze zijn sneller
 • ze beschikken over een inline kwaliteitscontrole
 • ze integreren verschillende deelprocessen, dus
  • minder stock
  • tijdswinst
  • minder mensen nodig aan de machines

Echter, een nieuwe machine kan maar voordelen opleveren wanneer ze bediend wordt door een werknemer die de machine kent en op een efficiënte manier kan bedienen. Wat betekent een modernisering van het machinepark voor uw werknemer?

Nieuwe machines, nieuwe bediening

Nieuwe machines brengen veel nieuwigheden met zich mee voor de werknemers:

 • nieuwe werkposten;
 • digitale werkopdrachten;
 • nieuwe bedieningsinterfaces (touchscreen, toetsenborden, PLC’s)
  • minder manueel in- en bijstelwerk
  • meer abstract redeneervermogen nodig;
 • toename van het Engels op de werkvloer (Engelstalig bedieningsinterfaces, gebruiksaanwijzingen).

Werkorganisatie

Nieuwe productiemachines zullen vaker verschillende stappen of processen integreren in één lijn. Uw werknemers moeten dus in staat zijn meerdere processtappen te monitoren. Daarnaast stijgt het belang van organisatie en planning. Dit is immers nog één van de weinige menselijke interventies waarmee het verschil gemaakt kan worden op vlak van rendement.

Minder fysieke belasting

De investering in nieuwe machines introduceert meer en meer automatisatie. Daardoor neemt de machine steeds vaker de fysiek belastende handelingen over van de werknemers.

Gebruik van standaardparameters

Werknemers zullen in de toekomst niet meer louter moeten terugvallen op hun ervaring om een bepaalde order of kwaliteit te produceren. De instellingen en parameters zullen immers gewoon opgevraagd kunnen worden uit het digitale geheugen van de PLC. 

Flexibiliteit

Naarmate de standaardparameters voor een bepaalde kwaliteit betrouwbaarder zijn en de machine gebruiksvriendelijker is, zal het in- en bijstellen minder tijd in beslag nemen. Om arbeidskrachten beter te benutten, zullen medewerkers ook op andere werkposten moeten werken en vaker afwisselen tussen verschillende werkposten.

Geautomatiseerde kwaliteitscontrole

De  nieuwe machines zullen over geïntegreerde systemen voor kwaliteitsmetingen beschikken. Parameters zullen meer en meer continu opgevolgd worden op de lijn zelf. Hierdoor kunnen fout geproduceerde goederen sneller opgespoord en afgezonderd worden. Zo zal de operator een intensere kwaliteitscontrole kunnen doorvoeren: enerzijds door de kwaliteitsindicatoren op te volgen, anderzijds door extra staalafnames te doen op het einde van de lijn.

Interne kennisoverdracht

Bij ingebruikname van nieuwe machines zal van medewerkers verwacht worden dat ze intern kennis doorgeven over de werking van de machine.

Op zoek gaan naar verbeteringen

Het automatisch registreren van parameters schept de mogelijkheid om op zoek te gaan naar verbeteringen. Dit betekent dat operatoren met deze gegevens aan de slag kunnen gaan om doelgericht veranderingen in het procesverloop voor te stellen.

Bereid uw productiemedewerkers zo goed mogelijk voor op de komst van nieuwe machines:

Toon beschikbare documenten Sluit

Checklist belangrijke competenties

Download de checklist met een aantal belangrijke competenties voor operatoren, en bekijk welke competenties bij uw medewerkers nog bijgeschaafd kunnen worden.

Download de checklist
Sluit

Vragen of suggesties over dit onderwerp?

Hou me op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe artikels en informatie.
De website wordt regelmatig geupdatet met info rond de bestaande trends.

Contacteer ons

FBZ Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid
Pleinlaan 5
1050 Brussel

02 / 340 66 37
femke.cornelissen@indufed.be
http://www.fetra.be/fbz