Hogere kwaliteitsnormen hanteren

De veeleisende klanten, in combinatie met een zeer concurrentiële omgeving, leiden u ertoe zowel op vlak van processen (milieubelasting, voedselveiligheid) als op vlak van producten steeds hogere kwaliteitseisen te stellen.

Deze koers heeft een aantal gevolgen op de werkvloer:

Propere werkomgeving

Om te voldoen aan de hogere kwaliteitsstandaarden zullen nog striktere normen gelden voor het schoon houden van de werkplek. Het naleven van de strengere normen zal trouwens vaak gelinkt worden aan bepaalde kwaliteitscertificaten. U zal uw medewerkers dus bewust moeten maken van het belang van een propere werkomgeving. 

Kwaliteitscontrole en –rapportering

De keuze om hogere kwaliteitsnormen te hanteren, zal zich vertalen in het vaker updaten van de kwaliteitsnormen. Daarmee verschuiven specifieke aandachtspunten soms zelfs naar compleet nieuwe domeinen. Dit vereist extra flexibiliteit van de medewerkers.

Hogere kwaliteitsstandaarden kunnen behaald worden door vaker kwaliteitscontroles uit te voeren (vb. stukscontrole op het einde), daar consequent over te rapporteren en zo nodig in te spelen op afwijkingen. Met het oog op het voldoen aan hogere kwaliteitseisen zullen operatoren meer gebruik kunnen én moeten maken van digitale meet- en controleapparatuur.

Traceerbaarheid

De hogere kwaliteitsstandaarden vertalen zich in nog strengere regels in verband met traceerbaarheid. Die leggen extra druk op operatoren om de voorschriften strikt na te leven. In een context waarin er steeds sneller geproduceerd moet worden, vormt dit een grote uitdaging.

Nauwkeurige procesmonitoring is onontbeerlijk om een betere en stabielere kwaliteit te kunnen produceren. Steeds meer zal voor de logging en documentatie van de productie beroep gedaan worden op digitale media.

Goede communicatie

De onderlinge communicatie op de productielijn is doorslaggevend voor het behalen van hogere kwaliteitseisen. Dit kan enkel indien de verantwoordelijken van elke deelstap consequent de volgende schakels informeren en aansturen.

Bereid uw productiemedewerkers zo goed mogelijk voor op het werken volgens nog hogere kwaliteitsnormen:

Toon beschikbare documenten Sluit

Checklist belangrijke competenties

Download de checklist met een aantal belangrijke competenties voor operatoren, en bekijk welke competenties bij uw medewerkers nog bijgeschaafd kunnen worden.

Download de checklist
Sluit

Vragen of suggesties over dit onderwerp?

Hou me op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe artikels en informatie.
De website wordt regelmatig geupdatet met info rond de bestaande trends.

Contacteer ons

FBZ Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid
Pleinlaan 5
1050 Brussel

02 / 340 66 37
femke.cornelissen@indufed.be
http://www.fetra.be/fbz