De vraag van de klant verschuift

De voorbije jaren kenmerkten zich door verschuivende vraagpatronen. Zo groeide bijvoorbeeld de behoefte aan verpakkingsmateriaal voor de verzending van online aankopen, …

Toenemende druk op winstmarges

Verschillende factoren zorgen voor een toenemende druk op de winstmarges van bedrijven, zoals de toenemende grondstofprijzen en de loonkosthandicap.

Evolutie naar duurzaam ondernemen

Zowel vanuit de wet als vanwege klanten, werknemers, vakbonden, aandeelhouders, omwonenden, .. neemt de verwachting toe om als bedrijf ingrepen te doen die de werkbaarheid van jobs in de sector verhogen én de impact op het milieu van de activiteiten minimaliseren.

Stijgende kwaliteitseisen van klanten

Klanten stellen steeds hogere kwaliteitseisen, en fouten worden niet meer getolereerd. De klant staat immers zelf onder druk. Bovendien zet hij de verpakking van producten steeds vaker in als verkoopargument.

Strengere normen

De producenten van verpakkingsmateriaal worden net als hun klanten geconfronteerd met de toenemende normering omtrent hygiëne en voedselveiligheid, …

Vergrijzende werknemerspopulatie

In onze sector is een groot overwicht aan oudere werknemers, die dankzij hun jarenlange ervaring zoveel bedrijfsspecifieke kennis hebben opgebouwd, dat ze quasi onmisbaar zijn geworden.

Hou me op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe artikels en informatie.
De website wordt regelmatig geupdatet met info rond de bestaande trends.

Contacteer ons

FBZ Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid
Pleinlaan 5
1050 Brussel

02 / 340 66 37
femke.cornelissen@indufed.be
http://www.fetra.be/fbz